DIESEL DEPRESSER - ДЕПРЕСАТОР LB/SHELL

Добавка за дизелово гориво Lubex Diesel Depresser се добовя в препоръчаното количество, когато се зарежда гориво. Една опаковка от 1-н литър се достатъчна за 1000 литра дизелово гориво. Добавката редуцира отлагането на парафини в горивото при ниски температури, предотвратява блокирането на филтрите и горивната система. Продуктът улеснява стартирането на автомобила при ниски температури. Подобрява работата и увеличава мощността на двигателя. Почиства и предпазва горивната система от корозия и ръжда. Зависимост от качеството на горивото е ефективен дори и при температури от – 39 градуса.

Промяната на вискозитета на продукта при ниски температури не променя свойствата му. След оставяне на продукта при по-високи положителни температури и повторното му втечняване той може да се използва отново. Възможно е образуването на утайка при продължителен период, в който продукта не е разклащан. Утайката бързо се разтваря при неколкократно енергично разклащане. Депресатора е произведен в Германия по формула и технология специално разработени и тествани при екстремните условия на студената зима в Северна Германия.

Съдържа: хидрорафинирана тежка нафта (бензин), солвент нафта, ароматни тежки въглеводороди, нафталин. R40 Недостатъчни данни за канцерогенно действие. R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във воданата среда. R65 Вреден може да причини увреждане на белите дробове. R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. S2 Да се пази от достъп на деца. S29 Да не се изпуска в канализацията. S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета. Дистрибуция за България: Мобилуб ЕООД, гр. София, ул. Русаля 3, моб. 0884 125-778, тел./факс 02 483 33 88.

 

Допълнителна информация
Мерна единицаЛТ.

Напиши отзив

Please login or register to review

DIESEL DEPRESSER - ДЕПРЕСАТОР LB/SHELL

  • Производител: Shell Lubricants
  • Код: 5000243
  • Продуктът е наличен
  • Мерна единица: ЛТ.
196 продукт/и продадени
  • 15.00 лв.
  • Цена с вкл. ДДС